شرایط گارانتی

ضمانت دستگاه و قطعات

    دستگاه از تاریخ فعالسازی و فاکتور خرید معتبر به مدت 18 ماه تحت ضمانت خرابی های ناشی از ساخت میباشد.

شرایط تعویض دستگاه

    دستگاه به مدت 7 روز از تاریخ فعالسازی و فاکتور خرید معتبر، در صورت داشتن ایراد سخت افزاری ناشی از ساخت دارای شرایط تعویض میباشد.

ضمانت لوازم جانبی (هندزفری، آداپتور و کابل)

   لوازم جانبی داخل جعبه دستگاه به مدت 6 ماه از تاریخ فعالسازی و فاکتور خرید معتبر ، در صورت داشتن ایراد ناشی از ساخت تحت ضمانت میباشد.

شرایط ضمانت باطری دستگاه

 • دستگاههای دارای باطری خارجی ، 6 ماه از تاریخ فعالسازی دستگاه و فاکتور خرید معتبر تحت ضمانت میباشد.
 • دستگاههای دارای باطری داخلی ، مطابق با گارانتی دستگاه به مدت 18ماه از تاریخ فعالسازی دستگاه و فاکتور خرید معتبر تحت ضمانت میباشند.

مواردی که دستگاه را از ضمانت خارج می کند:

 • تماس و یا نفوذ مایعات و رطوبت به دستگاه
 • هرگونه آسیب فیزیکی مانند فرورفتگی، ضربه خوردگی، خراش، شکستگی، استفاده غلط و غیر معمول از محصول و سایر موارد مشابه به تشخیص کارشناسان این مرکز
 • باز شدن و یا تعمیر و تعویض قطعات توسط افراد غیر مجاز
 • نصب نرم افزارهای غیر مجاز و Root کردن دستگاه که به تشخیص کارشناسان این مرکز منجر به آسیب رساندن به دستگاه شده باشد.
 • استفاده از لوازم جانبی غیر اصلی
 • نوسانات برقی که باعث آسیب به دستگاه شده باشد.

در صورت بروز  برخی مشکلات سخت افزاری و یا نرم افزاری حفظ اطلاعات مشتری تضمین نمی گردد.

ارائه فاکتور خرید معتبر و کارت گارانتی جهت ارائه کلیه خدمات الزامی میباشد.

 

شرایط فاکتور معتبر

 • دارای سربرگ، مهر فروشگاه و امضا فروشنده باشد.
 • آدرس دقیق فروشگاه و شماره تماس درج شده باشد.
 • نام مشتری در فاکتور خرید درج شده باشد.
 • فاکتور مخدوش نبوده و بدون خط خوردگی باشد.
 • تاریخ درج شده باشد.
 • اطلاعات کامل دستگاه در فاکتور درج شده باشد(مدل، IMEI)