کد فعال سازی

راهنمای دریافت کد فعال سازی

جهت دریافت کد فعال سازی، ابتدا سریال 15 رقمی IMEI (اول) گوشی خود را به سامانه پیامکی 10009026606061 پیامک نموده و پس از دریافت کد فعال سازی، با شماره گیری کد #7777* نسبت به ثبت کد فعال سازی در سامانه همتا اقدام نمایید.